Начална страница на сайта Карта на сайта Българска версия на сайта English version of this Site Информация и история на дружеството Дейности и капацитет на дружеството Обекти, на които сме работили Текущи счетоводни баланси Адреси и телефони за връзка
 

Протокол от Годишно събрание на акционерите - 09.06.2010 год.

Годишен индивидуален финансов отчет 2009 год.

Годишен консолидиран финансов отчет 2009 год.

Годишен доклад на Директора за връзки с инвеститорите

Отчет за корпоративно управление