Начална страница на сайта Карта на сайта Българска версия на сайта English version of this Site Информация и история на дружеството Дейности и капацитет на дружеството Обекти, на които сме работили Текущи счетоводни баланси Адреси и телефони за връзка
Тук ще намерите информация за структурата на дружеството, за основните ни дейности и проспект на изпълнени от нас обекти.
  01.08.2019г.
Протокол от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД
протокол

25.06.2019г.
Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД
протокол

20.06.2019г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 25.07.2019г.
покана
протоколи
пълномощно образец


1
7.05.2019
г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите на 18.06.2019г.

покана
пълномощно образец
протокол НС
протокол УС-1
протокол УС-2
счетоводна политика
счетоводна политика -К
одиторски доклад
доклад на одитор-К
програма за добро управление
заверени отчети МСФО
заверени индивидуални отчети
доклад за дейността
доклад за дейността -К
декларациа чл.100н
декларациа чл.100н-К
декларация за добро корп. управление-К

01.02.2019г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 25.02.2019г.
покана
декларации членове
протокол НС - 07.01.2019
протокол - 07.01.2019
протокол - 11.01.2019
пълномощно образец
свидетелства съдимост


27.12.2018г.
Протокол от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

протокол

26.11.2018г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 27.12.2018г.
покана
пълномощно образец

протокол НС
протокол УС - 13.07.2018
протокол УС - 09.11.2018
протокол УС - 13.11.2018
мотивиран доклад

20.11.2018г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 20.12.2018г.
покана
пълномощно образец
декларации членове

доклад за дейността
доклад директор връзки с инвеститорите
доклад независим одитор
доклад одитен комитет
междинен финансов отчет
протокол НС - 09.11.2018
протокол УС - 01.11.2018
протокол УС - 09.11.2018
протокол УС - 12.11.2018
св. съдимост М.Киряков
св. съдимост Н.Георгиев
св. съдимост Н.Мигарова

16.11.2018г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 17.12.2018г.

покана с приложения
пълномощно
протокол УС 13.07.2018

протокол УС 01.11.2018
протокол НС 01.11.2018

мотивиран доклад25.09.2018г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 31.10.2018г.

покана
пълномощно
протокол-13.07.2018

протокол-10.09.2018

протокол НС - 13.08.2018

мотивиран доклад25.05.2018г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.06.2018г.
покана
протокол
НС - 30.04.2018
протокол УС - 30.04.2018
протокол НС - 10.05.2018
протокол УС - 10.05.2018
п
ълномощно
декларация  управление
доклад дейност конс. ГФО
доклад дейност
доклад одитен комитет
програма корп. управление
декларация по чл.100 ЗППЦК

доклад независим одитор
консолидиран ГФО-2017
пояснения ГФО-2017
счетоводна политика
заверени отчети


16.06.2017г.
Протоколи от проведено редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

акционерна книга
заповед
Протокол Трансстрой Холдинг АД-12.06.2017
Протокол Трансстрой-Бургас АД - 14.06.2017
Списък на акционерите


12.05.2017г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2017г.
покана
протоколи
материали-доклади
счет. информация


24.04.2017г.
Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 24.04.2017г.
протокол
заповед
декларация

списък акционери

 
 
Тунелите на прохода Витиня
 

В “Трансстрой - Бургас” АД работят много висококвалифицирани специалисти и работници, способни да изпълняват строежи при сложни топографски, инженерни и хидро-геоложки условия. Фирмата разполага и със собствена професионална леководолазна група и със специализирана геодезическа група, оборудвани със съвременни технически средства.

 

В изпълнените обекти е налице висок професионализъм. Доброто качество и спазените гаранционни срокове на изпълнените проекти определят дружеството като коректен и желан партньор.

В съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2000Трансстрой - Бургас” АД внедри "Система за Управление на Качеството" и притежава
сертификат за това от ÖHMI EuroCert® GmbH - Magdeburg.
Притежаваме и 2 сертификата за качество, издадени от Европейския сертифициращ орган ÖMHI EuroCert® GmbH - Магдебург:
              EN ISO 14001:2004   и   OHSAS 18001:2007

Системата за Управление на Качеството се прилага в следните области:

  • Строителство и ремонт на: железопътни линии, пътища, пристанища, летища, сгради, хидротехнически и морски съоръжения, електропроводи, тръбопроводи и специални конструкции.
  • Производство на: бетонови смеси, тухли и железобетонни елементи, армировка, метални и дървени заготовки.
  • Изпълнение на: проекти и услуги с тежка строителна и железопътна механизация и автотранспорт.
  • Пристанищни услуги и дейности и обработка на генерални товари.
 


Copyright © MultiDesign Studio. All Rights Reserved.

Виж пълното копие на сертификата Виж пълното копие на сертификата