Начална страница на сайта Карта на сайта Българска версия на сайта English version of this Site Информация и история на дружеството Дейности и капацитет на дружеството Обекти, на които сме работили Текущи счетоводни баланси Адреси и телефони за връзка
Тук ще намерите информация за структурата на дружеството, за основните ни дейности и проспект на изпълнени от нас обекти.
 

14.06.2024г.
Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

протокол

 

 

08.05.2024г.

Покана за свикване на редовно общо събрание на акционерите  на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

покана
протокол УС 25.04.2024
протокол УС 26.04.2024
протокол НС 25.04.2024
годишен доклад 14.03.2024
годишен доклад -к

Консолидиран финансов отчет
Годишен финансов отчет
Декларация 114б
Декларация 116 ал.1
Декларация 237 ал.3
Декларация 237 ал.4
доклад одитен комитет
декларация 234 ал.2
декларация 234 ал.3
Доклад дейност ДВИ
пълномощно
Препоръка

Свидетелства за съдимост

 

 

15.06.2023г.
Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

протокол

 

 

11.05.2023г.
Покана
за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите
 на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

покана
протокол УС 27.04

протокол УС 28.04
протокол НС 27.04

доклад одитен комитет

доклад за връзки с инвеститорите

годишен индивидуален отчет 2022г.

годишен консолидиран отчет 2022г.

пълномощно

 

 

 

20.06.2022г.
Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

протокол

 

 

09.05.2022г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите  на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

покана
протокол УС 2604

протокол УС 2704
протокол НС 2604

доклад одитен комитет

доклад за връзки с инвеститорите

годишен индивидуален отчет 2021г.

годишен консолидиран отчет 2021г.

пълномощно

 

 

План зa приемане и обработване на отпадъци

Пристанищен терминал „Трансстрой-Бургас" част от пристанище зa обществен транспорт Бургас

проект на план
приложение 11
приложение 12
приложение 13

6.08.2021г.
Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

протокол


05
.07.2021
г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите  на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД
покана
протокол УС 1406
протокол УС 1506
протокол НС
счетоводна политика
счетоводна политика -к
годишен доклад
годишен доклад -к

доклад за политика за възнагражденията
доклад за връзка с инвеститорите
заверени отчети
заверени отчети-к
доклад одитор
доклад одитор-к
доклад одитен комитет
декларация за управление
декларация за управление-к
декларация по чл.100 ал.4 т.3
пълномощно25.09.2020г.
Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

протокол


21.08.2020г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 24.09.2020г.
покана
протокол УС
протокол НС
счетоводна политика
пълномощно20.07.2020г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 20.08.2020г.
покана
протокол УС 10.07.2020г.
протокол УС 03.06.2020г.
протокол НС
пълномощно образец22.06.2020г.
Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

протокол

14.05.2020г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите  на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

покана
пълномощно образец
протокол НС
протокол УС-1
протокол УС-2
счетоводна политика
счетоводна политика -К
доклад на одитор
одиторски доклад-К
програма за добро управление
отчети МСФО
отчети МФСО-К
доклад за дейността
доклад за дейността -К
декларациа чл.100н
декларациа чл.100н-К
декларация за добро корп. управление-К


01.08.2019г.
Протокол от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД
протокол

25.06.2019г.
Протокол от проведеното редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД
протокол

20.06.2019г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 25.07.2019г.
покана
протоколи
пълномощно образец


1
7.05.2019
г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите на 18.06.2019г.

покана
пълномощно образец
протокол НС
протокол УС-1
протокол УС-2
счетоводна политика
счетоводна политика -К
одиторски доклад
доклад на одитор-К
програма за добро управление
заверени отчети МСФО
заверени индивидуални отчети
доклад за дейността
доклад за дейността -К
декларациа чл.100н
декларациа чл.100н-К
декларация за добро корп. управление-К

01.02.2019г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 25.02.2019г.
покана
декларации членове
протокол НС - 07.01.2019
протокол - 07.01.2019
протокол - 11.01.2019
пълномощно образец
свидетелства съдимост


27.12.2018г.
Протокол от проведеното извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

протокол

26.11.2018г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 27.12.2018г.
покана
пълномощно образец

протокол НС
протокол УС - 13.07.2018
протокол УС - 09.11.2018
протокол УС - 13.11.2018
мотивиран доклад

20.11.2018г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 20.12.2018г.
покана
пълномощно образец
декларации членове

доклад за дейността
доклад директор връзки с инвеститорите
доклад независим одитор
доклад одитен комитет
междинен финансов отчет
протокол НС - 09.11.2018
протокол УС - 01.11.2018
протокол УС - 09.11.2018
протокол УС - 12.11.2018
св. съдимост М.Киряков
св. съдимост Н.Георгиев
св. съдимост Н.Мигарова

16.11.2018г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 17.12.2018г.

покана с приложения
пълномощно
протокол УС 13.07.2018

протокол УС 01.11.2018
протокол НС 01.11.2018

мотивиран доклад25.09.2018г.
Покана извънредно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 31.10.2018г.

покана
пълномощно
протокол-13.07.2018

протокол-10.09.2018

протокол НС - 13.08.2018

мотивиран доклад25.05.2018г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите на 26.06.2018г.
покана
протокол
НС - 30.04.2018
протокол УС - 30.04.2018
протокол НС - 10.05.2018
протокол УС - 10.05.2018
п
ълномощно
декларация  управление
доклад дейност конс. ГФО
доклад дейност
доклад одитен комитет
програма корп. управление
декларация по чл.100 ЗППЦК

доклад независим одитор
консолидиран ГФО-2017
пояснения ГФО-2017
счетоводна политика
заверени отчети


16.06.2017г.
Протоколи от проведено редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД

акционерна книга
заповед
Протокол Трансстрой Холдинг АД-12.06.2017
Протокол Трансстрой-Бургас АД - 14.06.2017
Списък на акционерите


12.05.2017г.
Покана
за редовно годишно общо събрание на акционерите на 14.06.2017г.
покана
протоколи
материали-доклади
счет. информация


24.04.2017г.
Протокол от проведено редовно общо събрание на акционерите на “ТРАНССТРОЙ - БУРГАС" АД на 24.04.2017г.
протокол
заповед
декларация

списък акционери

 
 
Тунелите на прохода Витиня
 

В “Трансстрой - Бургас” АД работят много висококвалифицирани специалисти и работници, способни да изпълняват строежи при сложни топографски, инженерни и хидро-геоложки условия. Фирмата разполага и със собствена професионална леководолазна група и със специализирана геодезическа група, оборудвани със съвременни технически средства.

 

В изпълнените обекти е налице висок професионализъм. Доброто качество и спазените гаранционни срокове на изпълнените проекти определят дружеството като коректен и желан партньор.

План зa приемане и обработване на отпадъци

Пристанищен терминал „Трансстрой-Бургас" част от пристанище зa обществен транспорт Бургас

проект на план

В съответствие с международния стандарт EN ISO 9001:2015Трансстрой - Бургас” АД внедри "Система за Управление на Качеството" и притежава сертификат за това от ÖHMI EuroCert® GmbH - Magdeburg.
Притежаваме и 3 сертификата за качество, издадени от Европейския сертифициращ орган ÖMHI EuroCert® GmbH - Магдебург:
    EN ISO 14001:2015 на български и  EN ISO 14001:2015 на английски,  EN ISO 9001:2015   на български и  EN ISO 9001:2015 на английски, DIN ISO 45001:2018 на български  и DIN ISO 45001:2018 на английски.

Системата за Управление на Качеството се прилага в следните области:

  • Строителство и ремонт на: железопътни линии, пътища, пристанища, летища, сгради, хидротехнически и морски съоръжения, електропроводи, тръбопроводи и специални конструкции.
  • Производство на: бетонови смеси, тухли и железобетонни елементи, армировка, метални и дървени заготовки.
  • Изпълнение на: проекти и услуги с тежка строителна и железопътна механизация и автотранспорт.
  • Пристанищни услуги и дейности и обработка на генерални товари.
 


Copyright © MultiDesign Studio. All Rights Reserved.

Виж пълното копие на сертификата Виж пълното копие на сертификата